Projekt informacija

Cilj projekta:

Lokalna samouprava Grada Subotica i lokalna samouprava grada sa pravima županije Segedin žele razviti integralnu poljoprivrednu robnu ponudu u pograničnom prostoru, trgovinski potencijal poljoprivrede radi povećanja privredne konkurentnosti regiona. Cilj projekta je razmena iskustava, harmonizacija trgovine, stvaranje integralne poljoprivredne robne ponude, širenje ponude organskih proizvoda na pijacama, promocija i realizacija obrazovanja.

Ciljna grupa projekta:

Neposredna ciljna grupa: trgovačka preduzeća, mala i srednja preduzeća, trgovci na veliko i malo, potrošači, poljoprivredni proizvođači. Posredna ciljna grupa: organi lokalne vlasti, institucije privrednog razvoja.

Očekivani rezultati:

U pograničnom prostoru pored stvaranja poljoprivredne robne ponude, čiji kvalitet ispunjava propise EU i razvoj pijaca međunarodnog značaja. Upoznavanje specifičnih proizvoda u pograničnom prostoru i najnovijih tehologija. Stvaranje integralne poljoprivredne robne ponude. Upoznavanje trgovca sa integralnim trgovačkim kanalima odnosno sa mogućnostima njihovom priključenju. Povećanje prometa robe između dve strane granice Srbije i Mađarske. Dugoročni privredni i društveni uticaj povećanje privredne konkurentnosti na evropskiim tržištima, stvaranje uravnoteženje integralne agrarne-prehrambene robne pijace, lakši pristup roba i proizvođača jedne regije tržištima druge regije.