Projekt információ

A projekt célja:

Szabadka Város Önkormányzata és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fejleszteni kívánja a határon átnyúló gazdasági térség integrált mezőgazdasági árukínálatát, agrárkereskedelmi potenciálját az övezet gazdasági versenyképességének növelése érdekében.
A projekt célja a tapasztalatok megosztása, a kereskedelem harmonizálása, az integrált mezőgazdasági árukínálat kialakítása, organikus termékkínálat bővítése a piacokon, promóció, és oktatás megvalósítása.

A projekt célcsoportja:

Közvetlen célcsoport: kereskedelmi vállalatok, kis- és középvállalkozások, kis- és nagykereskedők, fogyasztók, mezőgazdasági termelők. Közvetett célcsoport: helyi hatóságok, gazdaságfejlesztési intézmények.

Várható eredmények:

A határtérségben az EU előírásainak megfelelő minőségű agrár termékkínálat mellett nemzetközi jelentőségű piacok fejlődnek. A határmenti termék specifikumok és a legújabb technológiák megismerése. Az integrált mezőgazdasági árukínálat megteremtése. Kereskedők számára az integrált kereskedelmi csatornák, illetve az azokhoz való csatlakozás lehetőségeinek megismerése. A szerb-magyar határ két oldala közötti kereskedelmi áruforgalom növekedése. Hosszú távú gazdasági és társadalmi hatások: gazdasági versenyképesség növelése az európai piacokon, egy kiegyeweb4-finalnsúlyozott, integrált agrár-élelmiszeripari termékpiac létrehozása,a térség áruinak könnyebb áramlása.